top of page

Privacybeleid

15 juni 2021

Artikel 1. Inleiding

1.1 Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om de privacy van alle gebruikers van onze site te respecteren en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt correct en beveiligd wordt gebruikt. In dit beleid vertellen we u welke informatie we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we die informatie verzamelen en hoe we deze gebruiken om uw ervaring te verbeteren. We raden u aan deze aandachtig te lezen.

1.2 Horrex Horren BV (KvK 24199054) ("Horrex") en haar privacybeleid regelt en beschrijft op het gebied van de verwerking van privacygevoelige informatie (persoonsgegevens/persoonlijke informatie). Horrex is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen, ook niet die websites en bronnen waarnaar wij vanaf deze website verwijzen. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met ons privacybeleid.

1.3 Horrex houdt zich aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

Artikel 2. Gebruik van persoonsgegevens

2.1 Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en anderszins bepaalde gegevens achterlaten.

2.2 Persoonlijke gegevens die via onze website aan ons worden verstrekt, worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid en/of op de relevante pagina's van de website worden vermeld.

Artikel 3. Persoonsgegevens

3.1 Afhankelijk van de diensten die Horrex aanbiedt, kan Horrex de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. Voornaam;

 2. Achternaam;

 3. Adresgegevens;

 4. Telefoonnummer;

 5. E-mailadres;

 6. Geboortedatum;
  technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s).

Artikel 4. Doeleinden

4.1 Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die je gebruikt):

 1. marketing, inclusief het verzenden van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;

 2. evaluatie van evenementen en diensten;

 3. gebruik van alle functionaliteiten en diensten op de website van Horrex;

 4. het nakomen van garantieverplichtingen en het terugroepen van producten en het afhandelen van klachten;

 5. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden;

 6. inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;

 7. het beheer van onze website en ons bedrijf, zoals het verbeteren van de Horrex website;

 8. onze website voor u personaliseren;

 9. het verzenden van niet-marketing commerciële communicatie;

 10. het verzenden van e-mailberichten waar u specifiek om hebt verzocht;

 11. het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief, als u daarom heeft verzocht (u kunt ons op elk moment laten weten dat u de nieuwsbrief niet meer nodig heeft);

 12. het verzenden van marketingcommunicatie met betrekking tot ons bedrijf, per post of, als u hier specifiek mee hebt ingestemd, per e-mail of vergelijkbare technologie (u kunt ons op elk moment op de hoogte stellen als u geen marketingcommunicatie meer wenst te ontvangen);

 13. het afhandelen van door of over u ingediende vragen en klachten met betrekking tot onze website;

 14. het beveiligen van onze website en het voorkomen van fraude;

 15. het controleren van de naleving van de gebruiksvoorwaarden van onze website (inclusief het controleren van privéberichten die via onze website zijn verzonden);

 16. en andere toepassingen.

Artikel 5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

5.1 Horrex geeft de door jou verstrekte persoonsgegevens niet door aan derden.

5.2 We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken voor direct marketing door hen of andere derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

5.3 Indien Horrex uw persoonsgegevens aan een derde verstrekt, zorgt Horrex ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder meer is afgesproken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

5.4 Horrex zal geen persoonsgegevens verstrekken aan andere dan de hiervoor genoemde partijen, tenzij dit wettelijk is toegestaan ​​of vereist.

Artikel 6. Beveiliging en opslag van uw persoonsgegevens

6.1 Horrex neemt passende beveiligingsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Horrex zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, beveiligde servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden (indien van toepassing).

6.2 Horrex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit houdt in dat Horrex uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te kunnen leveren. Het voorgaande geldt niet indien Horrex op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens langer moet of mag bewaren.

6.3 We slaan alle persoonlijke informatie die u verstrekt op onze beveiligde (met wachtwoord en firewall beveiligde) servers op.

6.4 Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden aangegaan, worden beschermd door coderingstechnologie.

6.5 U erkent dat de overdracht van informatie via internet inherent onveilig is en we kunnen de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet garanderen.​

Artikel 7. Cookies en profilering

7.1 Wij verzamelen gegevens voor analysedoeleinden om een ​​beter inzicht te krijgen in onze klanten en gebruikers van deze website zodat wij onze website verder kunnen verbeteren en hierop kunnen afstemmen.

7.2 Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe de site wordt gebruikt. Meer informatie over cookies en het gebruik ervan kunt u lezen op onze cookiespagina .

7.3 Daarnaast kan Horrex analytische cookies gebruiken om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. De verkregen informatie, inclusief het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google en de specifieke privacyverklaring van Google Analytics .

7.4 U kunt het al dan niet toestaan ​​van cookies wijzigen in de instellingen van uw browser, stappen op onze cookies pagina .

Artikel 8. Websites van derden

8.1 De website van Horrex kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Horrex is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door die websites.

8.2 Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Artikel 9. Sociale media

9.1 De social media buttons op deze website zijn opgenomen om pagina's te kunnen delen via social media netwerken: Facebook, YouTube en LinkedIn. Als u op deze buttons klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door het betreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook , YouTube en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken omgaan met uw persoonsgegevens.

Artikel 10. Wijzigingen

10.1 Horrex kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

10.2 U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid. We kunnen u per e-mail of privéberichten op onze website op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid.

Artikel 11. Uw rechten: gegevens inzien en wijzigen

11.1 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder valt het recht om Horrex te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te beperken, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar info@horrex.nl.

Artikel 12. Klachten

12.1 Horrex verneemt graag van u als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

12.2 Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 13. Verwerkingsverantwoordelijke

13.1 De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving is Horrex Horren BV.

Artikel 14. Contact met Horrex Horren BV

14.1 Als je naar aanleiding van dit beleid contact wilt opnemen met Horrex, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 • Telefonisch: +31 (0) 10 261 9612

 • E-mail: info@horrex.nl

 • Website: horrex.nl

 • Post: Taanderijstraat 19, 3133ET Vlaardingen

bottom of page