top of page

COVID-19 drives market growth RV industry

De globale camper- en caravanmarkt zit in de lift: volgens Marketwatch wordt een wereldwijde samengestelde groei (CAGR) verwacht van 7% in de periode 2019 tot 2025. Alleen al dit jaar lijkt de markt af te stevenen op een omzet van $42 miljard. Eén van de oorzaken van deze verwachte groei is de toenemende populariteit van kamperen onder millennials. Hierdoor neemt ook het commerciële gebruik toe: er zijn steeds meer particuliere verhuurders die campers en caravans aanbieden, onder andere aan deze nieuwe doelgroep. Een andere oorzaak van de explosieve groei is de uitbraak van het coronavirus. De coronacrisis maakt campers extra aantrekkelijk omdat ze zelfvoorzienend zijn, wat een bezoek aan bijvoorbeeld het toiletgebouw onnodig maakt. Zo bieden ze een betrouwbare en persoonlijke manier van reizen. Ook zijn het de veiligste alternatieven voor andere vervoersmiddelen, omdat maatregelen als social distancing goed kunnen worden nageleefd. Daarnaast maakt een camper of caravan het mogelijk om op roadtrip te gaan als veilige ontsnapping aan het lange thuiszitten.

Ook in Nederland is de verkoop van het aantal campers en caravans enorm gestegen sinds de start van de coronacrisis. Branchevereniging KCI meldt dat er 3 procent meer caravans en 17 procent meer campers zijn verkocht dan vorig jaar. Dit zijn in totaal zo’n 7100 caravans en 2400 campers. Er zijn inmiddels 427.000 caravans en 139.500 campers in Nederland, een aantal dat gezien de huidige trend alleen nog maar zal groeien. Niet alleen de coronacrisis draagt hieraan bij, want uit de cijfers blijkt dat Nederland nog altijd een echt kampeerland is. Van de 5,4 miljoen caravans en kampers die Europa telt, hebben 1 op de 10 een Nederlands kenteken. Ook is Nederland het land met de meeste caravans en campers per 1000 inwoners. Vooral het aantal campers stijgt gestaag en Nederland lijkt bezig met een inhaalslag van het camperbezit. In onze buurlanden Duitsland en Frankrijk zijn al bijna net zoveel campers als caravans.

Volgens het KCI is de omzet in Nederland inmiddels 2,3 miljard euro per jaar. Het grootste deel van deze omzet wordt behaald in het najaar, omdat de meeste kampeerders dan een nieuwe camper of caravan bestellen om deze in het voorjaar te kunnen ontvangen. De Europese kampeersector is inmiddels goed voor 55 miljard per jaar. Als de huidige trend zich voortzet zal dit getal alleen maar groeien.

Bronnen: Ton Voermans voor Het Parool, 4 oktober 2020

Marketwatch, 24 augustus 2020

bottom of page